Detal 1

Niewidoczna ochrona

Ochrona eksponatów i dzieł sztuki wymaga techniki, która jest niewidoczna dla oglądającego i nie wpływa na estetykę eksponatów.
Jednocześnie moduły ścian muszą spełniać wymagania elastyczności wykreowanej przestrzeni. Moduły ścian mila-wall® mogą być wyposażone w system ochrony dzieł sztuki i eksponatów. Elektrody wewnątrz modułu wytwarzają pole elektryczne, które obejmuje chroniony obiekt. Zakłócenia tego pola powodują jego zmianę i włączają alarm, który może być realizowany na miejscu przez sygnały akustyczne i optyczne, bądź przekazany dalej do centrali. Czułość reakcji regulowana jest w 9 stopniowej skali do maksymalnej odległości 400 mm.